مرور برچسب

pubs مخفف چیست

آزمایش کوردوسنتز Cordocentesis ، همچنین به عنوان آزمایش خون از بند ناف از طریق پوست (PUBS) یاد می شود ، یک آزمایش تشخیصی قبل از تولد است که می تواند برای تعیین وجود ناهنجاری در جنین مورد استفاده قرار گیرد که شامل نمونه گیری از خون بند ناف جنین برای آزمایشات بیشتر است. این آزمایش معمولاً پس از…
ادامه مطلب ...