مرور برچسب

مراحل رشد صورت جنین

رشد جنین در هفته شانزدهم بارداری گوش و چشم حالت های نهایی خود را گرفته اند. ناخن ها در راه رشد تا رسیدن به نهایت رشد خود، در حال رشد هستند. پس از تولد، ناخن های نوزاد خیلی سریع رشد می کنند و باید مرتب کوتاه شوند. تولید ادرار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. حرکات اندام ها هماهنگ تر می…
ادامه مطلب ...