مرور برچسب

مراحل رشد جنین قدم به قدم

رشد جنین در هفته شانزدهم بارداری گوش و چشم حالت های نهایی خود را گرفته اند. ناخن ها در راه رشد تا رسیدن به نهایت رشد خود، در حال رشد هستند. پس از تولد، ناخن های نوزاد خیلی سریع رشد می کنند و باید مرتب کوتاه شوند. تولید ادرار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. حرکات اندام ها هماهنگ تر می…
ادامه مطلب ...