مرور برچسب

مراحل رشد جنین دوران بارداری

روند رشد جنین در سه ماهه اول بارداری رشد جنین در اوایل بارداری تخمک و اسپرم، در قسمت دوم لوله فالوپ همدیگر را ملاقات می کنند. وقتی تخمک بارور شود و یک زایگوت تشکیل شد، تقسیمات سلولی ادامه پیدا می کند. از اینجا رویان به مرحله بلاستوسیست رسیده و در لایه رحم کاشته می شود. سلول های داخلی رویان به…
ادامه مطلب ...