مرور برچسب

مراحل رشد جنین در هفته هشتم

هفته هشتم بارداری شما اکنون در ماه دوم و در سه ماهه اول بارداری قرار دارید. جنین شما در این هفته به اندازه ی یک دانه ی لوبیا است. وزن جنین حدود 1/1 گرم و قد او حدود 2 سانتی متر است. تا پایان بارداری، 32 هفته باقی مانده است. رشد جنین در هفته هشتم انگشتان دست و پا انگشتان دست و پای جنین…
ادامه مطلب ...