مرور برچسب

محاسبه تاریخ دقیق پریودی

ضربان قلب جنین در سونوگرافی مشاهده ضربان قلب جنین شما در اولین سونوگرافی حاملگی یکی از مطمئن ترین شاخص ها محسوب می شود تا بتوانیم روند بارداری را مشخص کنیم. در کل زمانی که حاملگی به این مرحله می رسد، خطر سقط جنین کمتر است. اگر در سونو ضربان قلب جنین مشخص نشود، به چه معنی است؟ ممکن است این سوال…
ادامه مطلب ...