مرور برچسب

مایع امنیوتیک

کاهش مایع آمنیوتیک (الیگوهیدرامنیوس / oligohydramnios) پایین بودن سطح مایع آمنیوتیک چه تاثیری روی بچه‌ام دارد؟ اگر میزان مایع آمنیوتیک‌ در سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم بارداری کم باشد، احتمال سقط جنین افزایش پیدا می‌کند. در شرایط حادتر، میزان کم مایع آمنیوتیک ممکن است منجر به مرده‌زایی بعد از…
ادامه مطلب ...