مرور برچسب

مایع آمنیوتیک چه شکلی است

هیدرآمنیوس در بارداری هیدرآمنیوس چیست؟ مایع آمنیوتیک در دوران بارداری از جنین محافظت می کند، کیسه آب در واقع پر از مایع آمنیوتیک است و جنین در این مایع شناور است. با وجود این مایع، جنین از خطراتی مانند نرسیدن اکسیژن به خاطر گره خوردن و مسدود شدن بند ناف، در امان می ماند. به طور معمول از هفته 12…
ادامه مطلب ...