مرور برچسب

ماکروزومی جنین

بیماری ماکروزومی پیشنهاد میکنیم در ابتدا مطلب تاثیرات ماکروزومی در بارداری را مطالعه نمایید. در حین زایمان، ماکروزومی ممکن است منجر به بروز اختلالات زیر شود: • ممکن است شانه ی بچه در مجرای زایمان گیر کند؛ • استخوان لگن خاصره یا استخوان دیگری در بدن بچه ممکن است ترک بر دارد؛ • زایمان ممکن…
ادامه مطلب ...