مرور برچسب

زمان تشخیص چسبندگی جفت

تشخیص چسبندگی جفت اگر برخی عوامل موثر در بروز یا تشدید چسبندگی جفت را داشته باشید – برای مثال اگر جفت بخشی از دهانه ی رحم (سرویکس) یا تمام آن را پوشانده باشد (جفت سر راهی) یا اینکه سابقه ی جراحی رحم داشته باشید- پزشک با دقت، محل قرارگیری و وضعیت جفت را در رحم تان بررسی می کند. با استفاده از ام…
ادامه مطلب ...