مرور برچسب

زایمان زودرس چیست

فیبرونکتین جنینی یا تست زایمان زودرس آیا تست فیبرونکتین جنینی (Fetal fibronectin) می تواند واقعا مشخص کند که زایمان زودرس دارم یا نه؟ تست فیبرونکتین جنینی (fFN) نمی تواند به صورت قطعی مشخص کند که در وضعیت زایمان زودرس قرار دارید، ولی می تواند مشخص کند که در این وضعیت قرار ندارید. در مراحل اولیه ی…
ادامه مطلب ...