مرور برچسب

زایمان زودرس در هفته 32

در ابتدا بخش اول این مقاله با عنوان " زایمان زودرس – بخش اول " را مطالعه کنید. چگونگی چک کردن انقباضات بررسی انقباضات یکی از راه‌های کلیدی در تشخیص زایمان زودرس است. 1. نوک انگشتان‌تان را روی شکم قرار دهید. 2. اگر حس می‌کنید که رحم منقبض و سپس منبسط می‌شود، این یک انقباض است. 3. برای…
ادامه مطلب ...