مرور برچسب

رفلاکس نوزاد

چرا نوزاد در طول خواب یا در زمان بیداری حرکات لرزشی انجام می دهد؟ نوزادان سالم با واکنش‌های حرکتی اساسی به دنیا می آیند که با عنوان رفلکس‌های نوزادی شناخته می شوند. این رفلکس ها به حفظ بقا و رشد نوزاد در محیط جدید کمک می‌کند. برخی از رفلکس های نوزادان ممکن است جزئی باشند، در حالی که برخی دیگر…
ادامه مطلب ...