مرور برچسب

رشد مغز

رشد مغز چند هفته پس از لقاح شروع می شود و در طول بارداری و اوایل زندگی کودک شما به شدت افزایش می یابد. اندازه مغز کودک در سال اول دو برابر می شود و بین نورون هایی که احساسات، حرکات، ارتباطات و غیره را کنترل می کنند، ارتباط ایجاد می کند. در حالی که بخشی از رشد مغز کودک به ژن ها بستگی دارد؛ محیط اطراف…
ادامه مطلب ...