مرور برچسب

راههای انتقال سیتومگالوویروس

سیتومگالوویروس در نوزادان سیتومگالوویروس یک ویروس رایج است که می تواند تقریباً همه را مبتلا کند. این یک ویروس تبخال است که می تواند نوزادان و کودکان را آلوده کند. یک زن باردار ممکن است CMV را به کودک خود منتقل کند. این عفونت ممکن است ماهها یا سالها مورد توجه قرار نگیرد و ویروس ممکن است سالها در…
ادامه مطلب ...