مرور برچسب

دوز مصرف مدروکسی پروژسترون

عوارض جانبی همانطور که با هر فرم دوز گزارش شده است. > 10٪: غدد درون ریز و متابولیک: آمنوره (6٪ تا 68٪) ، تغییر در جریان قاعدگی (18٪ ؛ از جمله بی نظمی ، افزایش یا کاهش جریان و لکه بینی) ، گرگرفتگی 36% ، بیماری قاعدگی تزریق عضلانی 57 % در 12 ماه و 32 % در 24 ماه و افزایش وزن 7% تا 38 % و کاهش…
ادامه مطلب ...