مرور برچسب

دلیل دکولمان جفت

درمان دکولمان جفت بستگی به شدت دکولمان دارد. معمولا پزشکان شدت دکولمان جفت را در رده های خفیف، متوسط یا شدید طبقه بندی می کنند. دکولمان جفت خفیف زمانی است که خونریزی اتفاق افتاده ولی شدت خونریزی کند شده است و وضعیت شما و جنین پایدار است. درمان این عارضه علاوه بر شدت آن، به مدت زمانی که از بارداری…
ادامه مطلب ...