مرور برچسب

درمان چسبندگی جفت در بارداری

نحوه ی برخورد با این عارضه و کنار آمدن با آن مشکوک شدن پزشک به چسبندگی جفت ممکن است سبب شود تا در خصوص وضعیت تان و تاثیری که بر زایمان تان، فرزندتان و بارداری های آتی تان دارد، نگران شوید. برای کاهش اضطراب خود، اقدامات زیر را در پیش بگیرید: اطلاعات خود را در مورد چسبندگی جفت افزایش دهید. جمع…
ادامه مطلب ...