مرور برچسب

خطرات آنتی هیستامین در بارداری

آنتی هیستامین در بارداری وقتی فهمیدم که باردار هستم مثل این بود که به دانشگاه برگشته ام و باید خودم را برای یک امتحان بزرگ آماده کنم. دائما در حال مطالعه وبلاگ، مجله یا کتاب های بارداری بودم که می توانست من را از اتفاقات پیش روی خودم و بدنم آگاه کند. در ویزیت های دکترم، همچون بچه اعصاب خورد کنی…
ادامه مطلب ...