مرور برچسب

حاملگی بعد از بستن لوله های رحم

بستن لوله های رحم یک روش موثر و دائمی برای پیشگیری از بارداری در نظر گرفته می شود. بستن لوله های رحمی یعنی زمانی که یک زن لوله های رحم خود را گره میزند تا باردار نشود. این روش شامل برش و بستن لوله های فالوپ برای جلوگیری از ورود تخمک به رحم است. اگرچه این روش بسیار موثر و همیشگی است اما با وجود بستن…
ادامه مطلب ...