مرور برچسب

تولید اسپرم چقدر طول میکشد

بررسی کلی به وضعیتی که تعداد اسپرم های موجود در مایع (منی) در هر انزال کمتر از حد نرمال باشد، کاهش تعداد اسپرم یا الیگوسپرمی (oligospermia) می گویند. تعداد اسپرم های فرد مبتلا به الیگواسپرمی کمتر از 15 میلیون در هر میلی لیتر مایع منی است. به عدم وجود کامل اسپرم، آزواسپرمی (azoospermia) می گویند.…
ادامه مطلب ...