مرور برچسب

تصویر سونوگرافی

• هفته ی بیست و هشتم قد جنین از فرق سر تا کفل: 25.4 سانتی متر قد کامل جنین: 40 سانتی متر وزن جنین: حدود یک کیلو و 100 گرم رشد جنین: بافت مغز اضافه شده و موهای سر جنین به رشد خود ادامه می دهند. چشم‌های جنین باز می شوند و وزن او هم در حال افزایش است. آن چه که در این تصویر مشاهده می…
ادامه مطلب ...