مرور برچسب

تصویر سونوگرافی جنین پسر

تصاویر سونوگرافی جنین سونوگرافی جنین می تواند نماهای مختلفی را از جنین به شما ارائه دهد، اما فقط برای این منظور انجام نمی شود و هدف اصلی بررسی وضعیت سلامتی جنین است. سونوگرافی جنین می تواند به پزشک کمک کند تا رشد و پیشرفت جنین شما را ارزیابی کند و روند بارداری شما را نیز بررسی کند. در بعضی موارد،…
ادامه مطلب ...