مرور برچسب

تست پاپ اسمیر قبل از پریود

یک باور عمومی وجود دارد که می گوید زنانی که در کنار هم زندگی می کنند یا زمان زیادی را در کنار هم می گذرانند ، هر ماه شروع قاعدگی شان در یک روز و تاریخ مشخص اتفاق می افتد. همگام سازی پریودی یا همگام سازی قاعدگی اثر مک کلینتوک هم نامیده می شود. بر اساس این تئوری وقتی شخصی که پریود است با شخص دیگری که…
ادامه مطلب ...