مرور برچسب

تریزومی 13 و 18 چیست

سندروم پاتو (Patau's syndrome) یک ناهنجاری نادر است و زمانی بروز می‌کند که بچه کروموزوم‌های اضافی زیادی داشته باشد. کروموزوم‌ها حاوی مادۀ ژنتیکی هستند که به سلول‌ها کمک می‌کنند تا تقسیم شوند و در نهایت به جنین تبدیل گردند. بچه‌های سالم با 46 کروموزوم، در دوجفت 23 تایی متولد می‌شوند. بچه‌های…
ادامه مطلب ...