مرور برچسب

بیماری آندومتریوز چیست

آندومتریوز هنگامی اتفاق می افتد که آندومتر ، بافتی که معمولاً داخل رحم یک زن است ، در خارج از آن رشد می کند. این بافت مانند بافت منظم رحم در طول دوره شما عمل می کند: در پایان چرخه از هم می شکند و خونریزی می کند. اما این خون جای دیگری ندارد. مناطق اطراف ممکن است ملتهب یا متورم شوند. ممکن است شما…
ادامه مطلب ...