مرور برچسب

بیزاری از غذا در دوران بارداری

هر روز طعم جدیدی را تست کنید . در اینجا مواردی که باعث ولع خوردن و بیزاری از غذا در دوران بارداری می شوند و آنچه می توانید در مورد آنها انجام دهید ، آورده شده است. ترشی ، پای ، بستنی ، .... هوس و انزجار از غذاها در بارداری بسیار معمول است. در حقیقت ، ممکن است 50 تا 90 درصد زنان باردار به یک غذا…
ادامه مطلب ...