مرور برچسب

باکتری های واژن

واژینوز باکتریال چیست؟ واژینوز باکتریال (BV) شایع‌ترین عفونت واژن زنان در سن باروری است و معمولاً در اثر برهم خوردن تعادل باکتری‌های واژن ایجاد می‌شود. اگرچه تخمین ها بسیار متفاوت است اما از هر پنج زن باردار یک نفر به این عفونت دچار می شود. واژن دارای یک اکوسیستم فعال و دینامیک از باکتری ها است.…
ادامه مطلب ...