مرور برچسب

اندازه طول استخوان ران جنین

طول استخوان ران جنین در اوایل بارداری یکی از مهم ترین یافته ها در سونوگرافی، وجود کیسه زرده و نسبت تاج به کفل است تا به تعیین سلامت جنین و سن بارداری یا بررسی احتمال سقط جنین کمک کند. با این حال، پس از سه ماهه اول، رویان به جنین تبدیل شده و از نشانه های جدیدی برای بررسی سن بارداری و سلامتی او می…
ادامه مطلب ...