مرور برچسب

انتی

سونوگرافی هفته یازدهم بارداری حدود هفته 11، رویان به طور رسمی، جنین شناخته می شود. ویژگی های چهره و دستگاه تناسلی جنین در حال رشد است و سونوگرافی هفته یازده، نمایشی هیجان انگیز از رشد جنین شما در این دوران است. این اسکن برای بررسی هرگونه ناهنجاری و سندرمی از نظر پزشکی دارای اهمیت است. هدف…
ادامه مطلب ...