مرور برچسب

ازمایش خون برای تشخیص سندرم داون

تشخیص سندرم داون آیا می‌توان سندروم داون را قبل از تولد تشخیص داد؟ بله. پاسخ این سوال، مثبت است. ممکن است شما را پیش از زایمان برای انجام غربالگری سندروم داون بفرستند. تست غربالگری متشکل از یک آزمایش خون و سونوگرافی بین هفتۀ 11 و هفتۀ 13 و شش روز بارداری است. اگر مدت زیادی از بارداری‌تان گذشته…
ادامه مطلب ...