مرور برچسب

آمپول روگام بعد از سقط

Rh خون چیست و چرا باید وضعیت Rh را بدانیم؟ در اوایل بارداری، برای تعیین نوع گروه خونی و تعیین وضعیت Rh، باید خون شما مورد آزمایش قرار گیرد. Rh، پروتئینی است که بیشتر مردم بر روی سطح گلبول های قرمز خون خود دارند. در صورتی که عامل Rh در خون شما وجود داشته باشد، وضعیت Rh شما مثبت خواهد بود. (طبق…
ادامه مطلب ...