مرور برچسب

آمنوره یا عدم قاعدگی چیست

آمنوره زمانی است که با وجود بلوغ کامل، در حالیکه باردار و یائسه هم نیستید، هنوز پریود نمی شوید. منظور از آمنوره، پریود نامنظم نیست. اگر آمنوره دارید ، هرگز پریود نمی شوید. آمنوره یک بیماری نیست ، اما باید در مورد آن با پزشک خود مشورت کنید زیرا ممکن است آمنوره علامت یک بیماری پزشکی باشد که قابل درمان…
ادامه مطلب ...