مرور برچسب

آلفا فیتو پروتئین بارداری

جنین معمولا آلفا فیتو پروتئین (alpha-fetoprotein) تولید می کند و این امر در خون مادر نمایان می شود. بررسی میزان AFP در خون مادر می تواند به تشخیص مشکلات احتمالی در لوله ی عصبی جنین که در نهایت به مغز و نخاع تبدیل می شود، کمک کند. AFP یکی از آزمایشات خونی است که در آزمایشات غربالگری سه گانه یا…
ادامه مطلب ...