مرور برچسب

آزواسپرمی و طب سنتی

انواع آزواسپرمی در مورد آزواسپرمی دو نوع طبقه بندی وجود دارد: یا باید بدانیم در کل در چه مرحله ای از تولید مثل اختلال ایجاد شده است ، یا اینکه آیا به دلیل انسداد ایجاد شده است یا خیر. این بحث وجود دارد که کدام سیستم طبقه بندی بهتر است. آزواسپرمی قبل از بیضه زمانی است که مسئله عمدتا مربوط به…
ادامه مطلب ...