مرور برچسب

آزمایش NIPT

تشخیص سندرم داون آیا می‌توان سندروم داون را قبل از تولد تشخیص داد؟ بله. پاسخ این سوال، مثبت است. ممکن است شما را پیش از زایمان برای انجام غربالگری سندروم داون بفرستند. تست غربالگری متشکل از یک آزمایش خون و سونوگرافی بین هفتۀ 11 و هفتۀ 13 و شش روز بارداری است. اگر مدت زیادی از بارداری‌تان گذشته…
ادامه مطلب ...