مرور برچسب

آزمایش خون بند ناف

آزمایش کوردوسنتز Cordocentesis ، همچنین به عنوان آزمایش خون از بند ناف از طریق پوست (PUBS) یاد می شود ، یک آزمایش تشخیصی قبل از تولد است که می تواند برای تعیین وجود ناهنجاری در جنین مورد استفاده قرار گیرد که شامل نمونه گیری از خون بند ناف جنین برای آزمایشات بیشتر است. این آزمایش معمولاً پس از…
ادامه مطلب ...