مرور برچسب

آزمایش تحمل گلوکز

آزمایش تحمل گلوکز (GTT) که با نام آزمایش تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) نیز شناخته می شود، واکنش بدن شما را به قند (گلوکز)، اندازه گیری می کند. آزمایش تحمل گلوکز می تواند برای غربالگری دیابت نوع 2 مورد استفاده قرار گیرد. نسخه ی اصلاح شده ی این آزمایش برای تشخیص دیابت بارداری که در دوران بارداری به وجود می…
ادامه مطلب ...