مرور برچسب

آزمایش ایدز در دوران بارداری

ایدز در بارداری درمان مناسب می تواند خطر انتقال این عفونت به کودک را به طرز چشمگیری کاهش دهد. ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) عفونتی است که می تواند در حین بارداری یا تولد یا پس از آن از طریق شیر مادر از شما به کودک منتقل شود. اگر HIV درمان نشود ، می تواند بیماری مهلکی به نام سندرم نقص ایمنی…
ادامه مطلب ...