مرور برچسب

آزمایشات غربالگری

آزمایش غربالگری کواد مارکر غربالگری چهارگانه اغلب بین هفته ی 15 و 20 بارداری صورت می گیرد. برای این کار، یک آزمایش خون از شما گرفته و برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود. نتیجه ی آزمایش حدودا طی یک هفته آماده می شود. این آزمایش میزان چهار ماده ی مختلف را در خون اندازه می گیرد: • آلفا-…
ادامه مطلب ...