مرور رده

درباره

سونوگرافى ان تى در دوره های زمانی زیر انجام می گیرد: • بین هفتۀ 11 و هفتۀ 14 بارداری؛ • وقتی فرزندتان بین 45 میلی متر و 84 میلی متر است. تمام جنین های در حال رشد، مقداری مایع در پشت گردنشان دارند. اما ضخامت این مایع در بسیاری از بچه های مبتلا به سندروم داون بیشتر است. به همین دلیل سونوگرافی…
ادامه مطلب ...