مرور رده

درباره

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی انومالی به عنوان سونوگرافی میان‌ دوره بارداری نیز شناخته می‌شود. مسئول سونوگرافی آنومالی، روند رشد…

سونوگرافى ان تى

سونوگرافى ان تى در دوره های زمانی زیر انجام می گیرد: • بین هفتۀ 11 و هفتۀ 14 بارداری؛ • وقتی فرزندتان بین 45…