[ultimate_ctation ctaction_background=”#c0392b” ctaction_background_hover=”#e74c3c”]موسسه سونوگرافی و رادیولوژی صدرا[/ultimate_ctation]

درباره صدرا

موسسه سونوگرافی و رادیولوژی صدرا با سابقه 12 ساله از خوشنام‌ترین مراکز تصویربرداری تشخیصی پزشکی در شرق تهران میباشد که تعداد زیادی از بیماران و نیز مادران باردار جهت انجام پروسیجرهای تخصصی مانند سونوگرافی های تخصصی، رادیوگرافی، عکس‌های ساده و رنگی و یا ماموگرافی به این مرکز ارجاع میشوند.

استفاده از تجهیزات به روز مانند ماموگرافی و رادیوگرافی دیجیتال و نیز دستگاه های سونوگرافی با کیفیت و رزلوشن بالا در کنار تجربه و تخصص کادر این موسسه از عوامل موثر در شهرت این موسسه و اعتماد پزشکان و بیماران به این مرکز بوده‌اند.

[ult_team team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#000000″ img_border_radius=”1″ img_hover_eft=”” team_member_name_tag=”h3″ social_icon_effect=”” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#dd3333″ team_member_position_font_style=”font-weight:bold;” image=”id^250|url^https://sadrasono.com/wp-content/uploads/2019/03/slide1.jpg|caption^null|alt^دکتر علیرضا رضوانی زاده|title^دکتر علیرضا رضوانی زاده|description^دکتر علیرضا رضوانی زاده” name=”دکتر علیرضا رضوانی زاده” pos_in_org=”مدیریت موسسه صدرا”]

رادیولوژیست

بورد تخصصی از دانشگاه تهران

فلوشیپ از آمریکا

[/ult_team]

[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”circle” counter_title=”تعداد بیمار” counter_value=”4630″ speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#000000″ desc_font_style=”font-weight:bold;” desc_font_color=”#0056d8″]
[stat_counter icon=”Defaults-group users” icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”circle” counter_title=”تعداد پرسنل” counter_value=”15″ speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#000000″ desc_font_style=”font-weight:bold;” desc_font_color=”#0019ff”]
[stat_counter icon=”Defaults-signal” icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”circle” counter_title=”سال تجربه” counter_value=”12″ speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#000000″ desc_font_style=”font-weight:bold;” desc_font_color=”#003de8″]
[stat_counter icon=”Defaults-home” icon_size=”32″ icon_color=”#dd3333″ icon_style=”circle” counter_title=”تعداد اتاق” counter_value=”12″ speed=”3″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#000000″ desc_font_style=”font-weight:bold;” desc_font_color=”#004be2″]