مرور برچسب

rh در آزمایش خون چیست

چگونه ممکن است خون جنین وارد خون مادر بشود؟ به طور معمول، در طول دوران بارداری، خون جنین از خون شما جدا می ماند و سلول های خونی بسیار کمی از جفت عبور می کنند. در واقع، خون شما و جنین تا زمان به دنیا آمدن او، به هیچ وجه با هم مخلوط نمی شوند. به همین دلیل است که ناسازگاری Rh در بارداری اول، مشکلی را…
ادامه مطلب ...