مرور برچسب

جفت سر راهی در حاملگی

جفت سر راهی چیست جفت سر راهی، یا عارضه ی قرار گیری جفت در بخش تحتانی رحم، زمانی بروز می کند که در ماه آخر بارداری، جفت یک بخش یا کل دهانه ی رحم را ببندد. این عارضه ممکن است منجر به بروز خونریزی، قبل یا حین زایمان شود. جفت در حین دوران بارداری در رحم رشد می کند. این ارگان که شبیه کیسه است، غذا…
ادامه مطلب ...