مرور رده

مراقبت های بارداری

9 مرحله ساده برای اینکه سفر با قطار برای شما و کودک شما ایمن باشد

سفر با قطار در بارداری در کل مدت بارداری ، هر کاری که انجام می دهید روی کودک شما تأثیر دارد. غذایی که می خورید ، نگرش مثبت و حتی نحوه راه رفتن و خوابیدن. حتی اگر کاری انجام ندهید ، یعنی اگر فقط 9 ماه روی تخت دراز بکشید و استراحت کنید ،…
ادامه مطلب ...